Zapraszamy do kontaktu!

Polski Instytut Rozwoju Marki ul. Grzybowska 62, II p, 00-844 Warszawa
Best Brands Connect ul. Konstruktorska 11, VI p, 02-673 Warszawa

Zapytania i zgłoszenia do projektu Dziecięca Marka Roku: dzieciecamarka@dzieciecamarkaroku.com kontakt@dzieciecamarkaroku.com 

Szczegółowe informacje: tel. +48 609 777 437 tel. +48 500 564 545